NymanMats
Mats Nyman

 

Direktionen för Affärsverket Borgå Lokalservice fattade 15.10.2013 ett beslut om att fortskrida i sina planer på att bygga ett nytt centralkök i Borgå. Planen har väckt missnöje bland föräldrar och anhöriga.

Affärsverkets plan går ut på att ersätta de nuvarande sju tillagningsköken med ett nytt stort centralkök som skulle producera upp till 10 000 portioner dagligen till stadens daghem, skolor och äldreboende.

Förslaget har varit knepigt för SFP:s grupp. Dels innebär centralköksmodellen att man kan få ner driftskostnaderna med upp till 5 miljoner euro per år. Detta är välkommet i tider då både bildnings- och socialsektorn har varit utsatta för ständiga nedskärningskrav i flera års tid.

Samtidigt finns det allmänt utbredd skepsis gällande centralköksmatens kvalitet och attraktionskraft. Många av de rapporter som föräldrar sänt oss gör gällande att centralköksmaten blir oäten av barnen.

SFP:s representanter i direktionen försökte vid båda behandlingarna föreslå tilläggsutredningar kring både matens kvalitet och svinn samt noggrannare uträkningar kring investeringens lönsamhet. Vid båda omröstningarna blev SFP utan stöd för dessa förslag.

Till saken hör att också Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS planerar ett centralköksbygge vid kretssjukhuset i Borgå. Borgå stad borde därför ha försökt få HNS med att dela på investeringen. Samtidigt ser det ut som om skol- och daghemsnätet justeras om så att flera skolor och daghem skulle samlas till färre platser. Detta kunde samtidigt innebära att flera av dessa bildningscenter kunde förses med egna tillredningskök. Dessa möjligheter ser nu dessvärre ut att bli outredda.

 

Mats Nyman
Direktionsmedlem, sfp

 

Blogg: Centralköksmodellen går vidare trots SFP:s farhågor