Beträffande diskussionen om indragningen av Saxby skola undrar undertecknad varför en fungerande skola där eleverna trivs och känner sej trygga och mår bra i är på fallrepet? Läste till min glädje idag  att man ändå gått in för att bevara skolan. Hoppas  att det är ett hållbart beslut. Vore bra att kunna redovisa vad man ekonomiskt vinner på projekt  med att flytta elever till redan överfylld centrumskola, där elevens möjligheter till mer personlig undervisning sannolikt minimeras.

Det finns ju även andra skolor, som också sägs vara indragningshotade t.ex.  Kråkö skola och finskspråkiga Tuorilan koulu p.g.a. att det ej lär ska löna sej att renovera skolorna för några års användning. Det är att se ganska snävt på saken. Då en skola ej mer är användbar kan den ju användas till annat. Renoveras till bostäder t.ex. Skolorna är många gånger vackra byggnader, som byggts på vackra tomter. Ta t.ex. den indragna finska lågstadieskolans tomt i Finnby på åsen som t.ex. skulle ha dugt till hotell eller dylikt. Kommunen skulle ha inhovat en bra slant av försäljning,  men man har beslutat att bygga daghem här, och det är ju en vacker tanke.

Varför ej gå in för kreativitetstänkande och lönsamhetstänkande beträffande skolbyggnaderna; att helt sadla om,  att bygga comfortabla, flyttbara ”baracker” på platser där det finns elevunderlag. Om något år kan man sedan efter behov flytta dessa till ett annat  ställe. Skolmaten kan ju t.ex. levereras från centalkök någonstans ifrån, om det ej finns andra möjligheter.

Med tanke på situationen i Svensk-Finland där elevunderlaget minskar vore detta en utomordentlig lösning, istället för att pumpa in miljoner i stora enhetsskolor, som ingen blir glad av. Visserligen förstår jag att taxichaufförer och yrkesbilister också behöver skolskjutsarna för sin utkomst, – det är sedan en annan sak. Man börjar få nog av dessa stora ihopsammanslagningar och ihopfösningar till centrum.

 

Anne-May Ståhlberg-Kuovi

Kommunalvalskandidat

 

 

Blogg: Diskussionen om indragningen av skolor