De förändringar som sker vad gäller åldrandet är så stora och nya att man bara kippar efter andan. Vi har föreställningar om åldrandet som inte längre är sanna! För mig har det nästan varit en självklarhet att jag ska få se mina barnbarn växa upp och bli vuxna. Så var det inte i tidigare generationer. Vi lever längre och är friskare än någonsin tidigare samtidigt som vi är kvar i föreställningar om att livet är slut vid 70.

Man skall värna om tiden man har kvar. Det meningsfulla blir viktigare när man blir äldre eftersom hjärnan är bättre på att sålla ut vad som är meningsfullt. Man har varit med om så mycket och det finns så mycket att ösa ur. Hjärnan har utvecklats och hittat vissa banor. Man är bättre på att skilja ut vad som är viktigt för just en själv – och man vågar stå för det. Det här vill jag göra! Så här vill jag ha det! Detta bör beslutsfattarna i Borgå lyssna på och förstå.

Det kan förefalla som om saker och ting är väldigt statiska och omöjliga. Och visst är det en del av de äldre som har ett antal svårigheter men många är friska och man skall också lyssna också på dom. Mycket handlar om inställning och förväntningar. Man kan inte ändra allt i ett stort steg, man får ta små, små steg och bryta upp de negativa spiraler man gått in i.

Jag vill jobba för ett Borgå som tar tag vara på sina seniorer, ser dom som resurser inte som en börda, som vill utveckla åldringsvården i en ny riktning som motsvarar dagens och framtidens förväntningar.

 

Jarmo Salminen
Kommunalvalskandidat

 

 

Blogg: Mitt budskap till seniorerna i Borgå!