När man skriver blogg för första gången och är 43 år gammal, då försöker man välja sina ord rätt. Jag skall försöka hålla mina texter lite mera personliga och skriva om saker som är viktiga för mej och det jag står för. Jag kommer att skriva om saker jag stött på eller funderat över. Om jag är kritisk så skall jag komma med tankar och förslag hur man kunde ordna saken bättre och om jag tycker saker skötts bra, då kommer jag också att ta fram detta.

För tillfället skulle det vara lätt att skriva rätt vasst om skolskjutsar och skol indragningar!! Men eftersom man med åren har lärt sig att inte skriva med känsla utan med förstånd så tror jag att jag lämnar det till en annan gång.

I valtider är de populäraste ämnen alltid barn, ungdomar och åldringar, man skall ge det ena och det andra åt de här grupperna. Nya hus, mera vård, fina skolor och mera aktiviteter det här skall prioriteras. Man pratar om förebyggande arbete, om livskvalitet och att barnen är vår framtid osv. osv. Men senast då följande års budget görs upp då är allt detta glömt, hos de flesta. Jag har själv jobbat nästan 20 år med förebyggande arbete bland barn och ungdomar och har hört på dessa fina tal och planer, varje gång har man hoppats men nästan alltid har man fått bli besviken. Då rödpennan kommer fram vid budgetförhandlingarna då rycker alltid de icke lagstadgade budgetmedlen först. Förståeligt för där kan man ju spara för man måste ju inte ha förebyggande arbete eller livskvalitet enligt lag. Att man sen i slutet av året gör stora överskridningar inom specialsjukvården och barnskyddet inget att prata om för det måste man betala, det säger lagen.

En mycket aktuell sak för tillfället är åldringsvården och hur staten skall styra kvaliteten på vården. Bra om staten styr men då skall staten också ge öronmärkta pengar för arbetet, annars försvinner pengarna i stadens bottenlösa kassa. Personligen tror jag inte på det här systemet med statlig styrning, utan jag hoppas att vi kunde ta hand om våra mor- och farföräldrar på ett värdigt sätt ändå.

Jag borde vara bitter på åldringsvården i Borgå och ett litet hugg i hjärtat känner jag nog när jag skriver om det här. Min morfar, en bit över 80 år gammal, kom i livet till en situation där han hade behov av vård. Han kunde inte bo hem längre utan via Hälsocentralen så blev hans vårdplats Ebbo åldringshem. Platsen är ju fin, miljön är bra och personalen är trevlig. Men när slutresultatet var att man fick läsa en obduktions rapport som var allt annat än den man väntade sig. I rapporten beskrevs min morfar bl.a. som undernärd och uttorkad och detta hade skett på en kort tid, under några månader. Då man ännu med egna ögon hade kunnat se att morfar under den här tiden hade blivit sängliggande från att ha skottat snö, sökt ved och gått efter posten, då har man svårt att smälta faktum. Jag tror att personalen gör så gott de kan men arbetsbördan är för stor och klienterna för många. Var glömmer vi livskvaliteten som så många pratade om i förra valkampanjen? Är det så här vi vill att våra nära och kära skall ha det?

Nu skulle de vara rätt naivt att säga, ” om jag fick bestämma så fördubblar vi personalen och …”, då vi vet att det här inte kommer att ske. Men om jag kunde arbeta för lite flera i personalen då skulle det vara ett steg i rätt riktning. Att klienterna på åldringshemmen skulle få gå ut minst en gång per dag om de vill, få gå och sova efter kl. 21 och ha tid att äta i egen takt eller t.o.m. bli matade om det behövs.  Det här är saker som vi borde sträva efter, inte så mycket begärt eller hur? Ibland funderar jag då man läser om grupper som kedjar fast sig här och där för att protestera, när sitter första fast i dörren till ett ålderdomshem?

Jag tycker att vi borde utveckla hemvården och också komma med nya förslag hur bl.a. åldringar kunde bo hemma längre och ändå få snabb och effektiv hjälp även ute i landsbygden. Eftersom det ändå alltid är frågan om pengar så är viktigt att stöda boende hemma så länge som möjligt men utan att äventyra säkerheten. Och till det finns det redan bra system som endast behöver lite nya aktörer och god vilja.

Mera nästa gång…

 

 

Patrick Nyholm
Kommunalvalskandidat

 

Blogg: Skrivet med förstånd