Foto: Borgåbladet / Maarit Lehto

 

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå norra byar bevakar invånarnas intressen i Finnby, Teisala, Saxby, Kiala, Kerko, Torasbacka, Gammelgård, det vill säga området i ådalen norr om Borgå centrum. Vi har ungefär 50 medlemmar.

Vi vill påverka beslutsfattare och myndigheter i frågor som berör vårt område. En av de allra viktigaste uppgifterna har varit att trygga och förstärka Saxby skolas verksamhetsförutsättningar. Tidvis har skolans framtid varit ytterst osäker, men tack vare föräldrarnas och SFP:arnas insats lyckades vi alla tillsammans avvärja hotet. Vårt arbete för områdets enda svenskspråkiga byskola fortsätter!

Vi arbetar också för andra frågor som berör landsbygden till exempel planläggning i glesbygden, vägbelysning i Teisala och en ekologisk mattvätt till Saxby.

 

Styrelsen 2014

 

Ordförande

Maj-Louise Wilkman, Finnby
maj-louise.wilkman(at)bbl.fi
040-732 7629

 

Viceordförande

Torvald Ottosson, Saxby
040-594 5846

 

Sekreterare

Pehr Sveholm, Kerko
0400-717 927

 

Övriga styrelsemedlemmar

Tobias Karlsson, Borgå
0400-278 069

Maria Henttala, Kerko
045-133 8630

Gunilla Träskelin, Teisala
0400-489 697

Sara Wärnström, Saxby
0500-795 835