eupanel
Bild: Annette Forsblom

 

Här ovan ser vi EU-debatten som ordnades i samband med SFP i Östra Borgå lk rf:s årsmöte den 13.02 2014 på kulturhuset Grand. På plats var sex av partiets EU-valskandidater: Britt Lundberg, Päivi Storgård, Mia Heijnsbroek-Wirén, Björn Månsson, Christina Gestrin och Nils Torvalds. Som moderator fungerade Catharina von Schoultz.

Vi samarbetar med SFP:s kommunorganisation i Borgåbygden och Anders Rosengren sitter i både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Borgå. Vi har regelbundna möten i vilka vi diskuterar aktuella lokala och kommunala ärenden, vi deltar i debatter, i Nyländska kretsens årsmöte och SFP:s årliga Partidag. Till partidagen brukar vi ha motioner med varierande tema, bl.a. närproducerad mat i daghem, skolor och servicehem för åldringar. Till vårt område hör de östliga byarna, bl.a. Siggböle, Illby, Molnby, Munkby, Sannäs, Kreppelby, Bosgård, Renum, Ylike, Jackarby och Veckjärvi.

 

Styrelsen 2017
ordf. Annette Forsblom

annette.forsblom(at)pp.inet.fi
0408139194
viceordförande: Elena Makarova
sekreterare: Sara Tallsten
kassör: Anders Rosengren
Medlemmar: Lars-Johan Nyholm, Bernt Olin, Nina Samlihan, Robert Holmberg, Christel Forsman