Bild från Dansholmen. Bilden: Tolkis Frivilliga Brandkår.

 

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå västra byar strävar till att följa med utvecklingen i de skolor som rör våra barn och unga, slå vakt om trafiksäkerheten och den svenskspråkiga servicen (bla åldringsvården/hemservicen för våra seniorer i bygden). Ytterligare målsättningar är att nå en lösning för avloppssituationen, samt att aktivt påverka att en delgeneralplan utformas. Vi vill även aktivt motarbeta planerna på ett flygfält i detta område.

Lokalavdelningen har 115 medlemmar och försöker värva mer. Vi håller årligen kontakt med medlemmarna via medlemsbrev och önskar att medlemmarna skulle närma oss i styrelsen personligen, per telefon eller via e-post.

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med för att arbeta för Borgå västra byars bästa!

 

Styrelsen 2012

 

Ordförande

Susanne Ahlqvist
0407528788
susanne.ahlqvist(at)hotmail.com

 

Viceordförande

Hans Högström
0405439275
hans.hogstrom1(at)pp.inet.fi

 

Kassör, medlemssekreterare

Stefan Lindqvist
0400671489
stelindqvist(at)gmail.com

 

Övriga styrelsemedlemmar

Anne Bäckman

Markus Johansson

Inger Sandberg

Anne Sjöström

Carl Björkman