Bild: Folktinget

 

Ett nytt Folkting har utsetts på basen av de röster som i kommunalvalet har tillfallit svenska kandidater. Svenska Finlands folkting består av 75 ledamöter, varav 70 utses i samband med kommunalvalet och 5 ledamöter utses av lagtingsledamöterna på Åland. Folktingsledamöterna utses i den ordning de har ställts upp av partierna på s.k. långa listor. Mera info här.

Folktinget, som grundades år 1919 är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktinget arbetar för att stöda och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska i Finland.

Svenska folkpartiet har 43 ledamöter i det nyvalda Folktinget för mandatperioden 2013-2016. Av dessa ledamöter är tre borgåbor: Mikaela Nylander, Christel Raunio och Tim Karike. Karike blir samtidigt den yngsta folktingsledamoten.

 

 

Ett nytt Folkting har utsetts