Mikaela Nylander fortsätter leda ordet i Borgåfullmäktige.

 

Svenska folkpartiet i Borgå har på sitt möte ikväll slagit fast följande förslag till fördelning av de centrala förtroendeplatserna.  Ett komplett förslag presenteras närmare årsskiftet. Fullmäktige tillsätter förtroendeorganen på sitt första möte i januari.

Nämnvärt är att SFP fortsättningvis leder ordet i Stadutvecklingsnämnden och i Bildningsnämnden samt dess svenska sektion.

 

Förslaget

 

Stadsfullmäktige
Ordförande Mikaela Nylander

Stadsstyrelsen
Första vice ordförande Berndt Långvik

Bodil Lund
Kristel Pynnönen
Anders Rosengren
Stina Lindgård

Stadutvecklingsnämnden
Ordförande Janette Englund

Bildningsnämnden
Ordförande Ulf Backman

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Ordförande Catharina von Schoultz

Byggnads- och miljönämnden
Vice ordförande Laura Karén

Social- och hälsovårdsnämnden
Vice ordförande Björn Sundqvist

Direktionen för Borgå Lokalservice
Vice ordförande Mats Nyman

Direktionen för Borgå Vatten
Vice ordförande Hans Högström

 

Tilläggsinformation ges av kommunorganisationens ordförande Catharina von Schoultz, tel 0400-811 588.

 

Förslag till fördelning av förtroendeplatser