Stadsstyrelsen har i flera repriser behandlat en rad fastighetsaffärer som omfattar våra svenskspråkiga grundskolor och andrastadie skolor. Tjänstemannaförslaget är att Borgå stad skulle köpa Porvoo International Colleges, dvs. Points fastighet från 1961 där gamla handelsläroverket fanns. Planen är att Strömborgska högstadiet och Näse skola (som vardera måste flytta ut ur sina odugliga hus) skall bilda en enhetsskola i den inköpta fastigheten som skall totalsaneras.

Först nu har det framkommit att ett köp av Point med totalrenovering blir på lång sikt dyrare än att bygga en ny skola exempelvis på Näses nuvarande tomt. Trots det verkar förslaget ha fortsatt stöd!

Vi vet alla hur våra gamla stora fastigheter mår. På 1960- och 70-talet byggde man hus för att hålla i 50 år. Trots att man sanerar dem kvarstår grundproblemen. Strömborgska får inte ens längre saneras – det måste jämnas med marken. Varför skall Borgå köpa ytterligare en riskfastighet då vi redan har tillräckligt med skolor och daghem i behov av sanering.

Affären med Point ger fortsättningsvis upphov till flera frågetecken. Point ägs av bl.a. flera kommuner och Borgås andel är ca 30 procent. Ännu har det inte framkommit vem som skall bygga det nya huset åt Point och för vilka pengar. Vad vinner Borgås skattebetalare på att Point skall sälja sitt hus och flytta in på hyra för all framtid? Kan inte i så fall enhetsskolan flytta in på hyra i ett flott nybygge om Point kan göra det?  Varför har man inte utrett vad kostnaderna skulle bli för ägaren Borgå ifall Point stannade kvar och renoverade sin fastighet?

Ett köp av Points fastighet leder till att samma skolbarn och föräldrar än en gång skall leva med kontinuerliga renoveringar. Den nya enhetsskolan är värd ett nybyggt hus!

 

Mats Nyman
Antti Ansas

fullmäktigeledamöter, sfp

 

Insändare: Enhetsskolan behöver ett nybygge