Tim_folktinget

 

Folktingets styrelse har på sitt konstituerande möte 14.5 valt Borgåbon Tim Karike till medlem i deras ungdomsutskott. Karike är ny folktingsledamot och representerar Nylands krets.

Tim är aktiv inom Svensk Ungdom och sitter dessutom med i Borgå stads bildningsnämnd och är styrelseordförande för Borgånejdens bostadsstiftelse.

–          Som den yngsta folktingsledamoten kändes det ganska naturligt att visa intresse för ungdomsutskottets arbete. Samtidigt blev jag sugen att pröva på rikspolitiken, men på en lite mindre arena. Ser framemot att få jobba med denna kunniga grupp ungdomar över partigränserna. Utskottet har alla förutsättningar att prestera väl ifrån sig, avslutar Karike.

Folktinget (Svenska Finlands folkting) har en lagstadgad uppgift att bevaka den svenskspråkiga befolkningens intressen och ställning. För att effektivera sitt arbete har Folktinget fyra utskott, varav ungdomsutskottet är det nyaste. Ungdomsutskottets uppgift är att bevaka frågor som är viktiga för de finlandssvenska ungdomarna.

–          Tim är en av tre duktiga  SU:are i Folktingets ungdomsutskott. Jag vet att han tillsammans med Benjamin Ellenberg och Beata Björkvall kommer att göra sitt yttersta för att bevaka de svenskspråkiga ungdomarnas intressen i Finland. På basis av vårt tidigare samarbete ser jag framemot att få stöd av dessa engagerade ungdomar i vårt gemensamma arbete för det svenska språkets bästa, säger Niklas Mannfolk, förbundsordförande för Svensk Ungdom.

 

Tilläggsinformation: Tim Karike, tim(at)timkarike.fi

 

Karike bänkar Folktingets ungdomsutskott