Vi fortsätter nu SFP:s framtidsarbete. Siktet är inställt på kommunalvalet i höst. Partiets centrala valprogram inför kommunalvalet bereds nu enligt samma mönster som vi utarbetade framtidsmanifestet för två år sedan.

Stärkta av de positiva erfarenheterna vi gjorde då kommer vi nu att utarbeta ett valprogram enligt samma öppna metod. Du är välkommen med till de regionala seminarier där vi fortsätter arbetet. Träffen för Östnyland ordnas här i Borgå torsdagen den 19.4 kl 18 – 21 på Grand. Partiets viceordförande Christel Raunio deltar från styrgruppens sida.

 

Välkommen!

Du kan anmäla dig till kontaktchef Minna Österholm, minna.osterholm(at)sfp.fi eller tel 040-779 7676.

 

 

Kasnäs 2.0 – Välkommen med!