LindroosAnnika
Annika Lindroos

 

Kommunorganisation som samordnar SFP:s verksamhet i Borgå har hållit sitt konstituerande möte. Till styrelsens vice ordförande valdes Annika Lindroos (centrum) och till sekreterare Christian Gustafsson (södra). Valen var enhälliga.

 

 

Kommunorganisationen konstituerade sig