RosqvistMats

 

Borgå SFP:s kommunorganisation samlades ikväll till stadgeenligt årsmöte. Årsmötet valde enhälligt Mats Rosqvist till ny ordförande för kommunorganisationen. Rosqvist efterträder Catharina von Schoultz.

 

 

Mats Rosqvist ny KO-ordförande