Bild: worldharmonyrun.org

 

Nästa träff för kandidater och övriga intresserade ordnas tisdagen 28.8. kl. 18.30 på Kulturhuset Grand. Riksdagsledamot, fullmäktigeordförande Mikaela Nylander fungerar som inledare.

 

Välkommen!

 

 

Nästa kandidatträff tisdag 28.8. kl. 18.30