SFP i Borgå meddelar

Publiceringsfritt genast

 

Svenska folkpartiet i Borgå går till val med 59 goda kandidater. Kandidatlistan uppvisar en relativt jämn könsfördelning (34 män och 25 kvinnor) och alla åldersgrupper är väl representerade. Vi vill särskilt lyfta fram våra unga kandidater, 14 kandidater av 59 av representerar gruppen upp till 30 år. Det lovar gott i en tid då man talar om att unga inte är intresserade av samhällsengagemang. Andra viktiga mål vid kandidatrekryteringen har varit en bred kompetensbas samt en god geografisk spridning bland kandidaterna. Det har vi uppnått.

Det är glädjande att vi har många nya och s k ”nygamla” namn på vår lista. Det garanterar ett fortsatt gott och ansvarstagande arbete för stadens bästa trots att flera av våra nuvarande fullmäktigeledamöter efter många års politiskt arbete har valt att inte längre ställa sig till förfogande. Våra kandidater är beredda och vi ser fram emot en intressant och givande kampanj. Med respekt.

För mera information,  kontakta SFP-ordförande i Borgå Catharina von Schoultz, tel 0400-811 588.

 

Nominerade kandidater

Ansas Antti, Ekon. kand
Backman Ulf, Bostadschef / freelanceredaktör
Berg Magnus, Båtförare / hamnoperatör
Björklund Magnus, Revisor / GRM
Björkskog Cecilia, Ped. mag / klasslärare
Blomqvist Torbjörn, Pol. kand /försäljningsdirektör
Ekholm Thomas, Merkonom / lärare
Englund Janette, Kundrådgivare / företagare
Flykt Robin, Studerande
Forsblom Annette, Vårdare av utvecklingshämmade
Fröberg Carl-Johan, Dipl. ekon
Granqvist Eirik, Pensionär
Grönroos Niklas, Snickare
Gustafsson Christian, Närvårdare
Hedman Ann-Britt, Pensionär / prost
Häggqvist Malin, Närvårdare
Högström Hans, Pensionär
Johansson Jonas, Chaufför
Johansson Max, Företagare / VD
Järvinen, Tomas, Musik mag /verksamhetsledare
Karén Laura, Kulttuurituottaja
Karike Tim, Ekon. stud / ungdomsfullmäktigeledamot
Karlsson Lena, Ped. mag / planerare
Kaustell Simon, Studerande
Laitimo-Strengell Anja, Informationschef / Pensionär
Laurmaa Tia, Ekon. mag / företagare
Lindgård Stina, Präst / arbetshandledare
Lindroos Annika, Verksamhetsledare /musikpedagog
Lund Bodil, Fil. mag / lektor
Långvik Berndt, Vicehäradshövding
Mellin-Kranck Gia, Pol. kand / journalist
Nyholm Patrick, Handledare
Nylander Mikaela, Riksdagsledamot
Nyman Mats, Pol. mag / chef för samhällsfrågor
Olin Bernt, Fil. mag / trädgårdsmästare
Ollila Laura, Studerande
Paavola Maria, Försäljare
Pynnönen Kristel, Jurist
Rehnstrand Edvard, Studerande
Rosengren Anders, Lantbrukare / agrolog
Rosqvist Mats, Ekon. mag
Salminen Jarmo, Dipl. ekon / pensionär
Sandberg Johan, Företagare
von Schoultz Catharina, Ekon. mag / ombudsman
Selkälä Timo, Fil. mag / lärare
Sjöblom Anna, Lärare
Sjöström Anne, Kundsekreterare
Sjöström Frank, Försäljare
Ståhl Henrik, Pol. stud
Ståhlberg-Kuovi Anne-May, Guide
Sundqvist Björn, Disponent
Svaetichin Elisabeth, F.d. lektor / pensionär
Svedberg Thomas, Pol. mag / inköpschef
Sveholm Pehr, Förvaltningsdirektör
Uddström Marina, Barnträdgårdslärare
Vasara Birgitta, Dipl. korr / pensionär
Vihinen Danica, Pol. mag / riksdagsassistent

 

Obundna

Vehniäinen Pasi, TtK / vuorovastaava ensihoitaja
Öhman Roger, Jordbrukare

 

Pressmeddelande om kandidatnomineringen