Pressmeddelande 22.4.2013
Borgå SFP:s fullmäktigegrupp

 

SFP efterlyser en matstrategi för Borgå

Kommunerna serverar årligen cirka 450 miljoner måltider i skolor, daghem, åldringshem och sjukhus. Finländarna äter i genomsnitt cirka 150 måltider i den offentliga matservicen, vilket betyder att den offentliga maten är en viktig del av finländarnas näringsintag.

I sin fullmäktigemotion vill SFP att Borgå stad utarbetar en matstrategi i vilken man definierar vilka utgångspunkter, krav och målsättningar som ska gälla för kommunens matservering. Strategin bör innehålla tydliga kvalitets-, miljö- och djurskyddskriterier med vilka staden kan servera lokal mat som stärker folkhälsan, stöder sysselsättningen och gagnar den lokala ekonomin. Det innebär att staden skall poängsätta faktorer som färskhet, ursprung, förädling och transportsträckor i upphandlingen.

Fullmäktigegruppen påminner om att närproducerad mat ger flera fördelar såsom färskhet, kortare transportsträckor och mindre förpackningsmaterial. Högklassiga råvaror resulterar i ett mindre matsvinn och priset per portion blir i slutändan billigare. Genom färska råvaror kan staden även servera en näringsrik kost som bidrar till att skapa sunda matvanor, särskilt bland barn och unga.

 

Tilläggsinformation ges av gruppordförande Pehr Sveholm, gsm 0400 717 927.

 

SFP efterlyser matstrategi