Foto: Tim Karike

 

Vi hoppas att ni alla haft fina juldagar och kunnat koppla av med nära och kära och ätit gott och mycket! Det har vi gjort. Snart är det dock dags att återvända till vardagen, kavla upp ärmarna och ta itu med det nya året och dess utmaningar. Nedan presenteras vårt komplementerade förslag till fördelning av förtroendeposterna som nu även omfattar nämndemedlemmarna med respektive ersättare.

Till skillnad från det förra förslaget har vi gjort en förändring i stadsstyrelsens sammansättning. För att få könsfördelningen gå ihop tar Stina Lindgård Björn Sundqvists plats i styrelsen. Björn blir istället vice ordförande för social- och hälsovårdsnämnden, d.v.s. de byter poster sinsemellan. Vår representation i styrelsen blir således 3 kvinnor och 2 män.

Nedanstående förslag har godkänts av den nya fullmäktigegruppen och kommer att behandlas av stadsfullmäktige som tillsätter organen på sitt första möte 14. januari.

Under vårvintern kommer det att tillsättas en hel del fler platser, bl.a. olika bolagsstyrelser samt samkommunala uppdrag.  Mera information om den kommer anefter de blir klara.

Tilläggsinformation ges av kommunorganisationens ordförande Catharina von Schoultz, tel 0400-811 588.

 

Slutligt förslag till platsfördelning

 

Stadsfullmäktige

Ordförande Mikaela Nylander

 

Stadsstyrelsen

Första vice ordförande Berndt Långvik (ers. Mats Nyman)

Anders Rosengren (ers. Catharina von Schoultz)
Stina Lindgård (ers. Pehr Sveholm)
Bodil Lund (ers. Janette Englund)
Kristel Pynnönen (ers. Antti Ansas)

 

Stadsutvecklingsnämnden

Ordförande Janette Englund (ers. Marina Uddström)

Torbjörn Blomqvist (ers. Magnus Berg)
Pehr Sveholm (ers. Mats Rosqvist)

 

Byggnads- och miljönämnden

Vice ordförande Laura Karén (ers. Anna Sjöblom)

Elisabeth Svaetichin (ers. Tia Laurmaa)
Christian Gustafsson (ers. Roger Öhman)
Patrick Nyholm (ers. Thomas Ekholm)

 

Bildningsnämnden

Ordförande Ulf Backman (ers. Simon Kaustell)

Tim Karike (ers. Tomas Järvinen)
Catharina von Schoultz (Malin Häggqvist)

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen

Ordförande Catharina von Schoultz (ers. Annika Lindroos)

Lena Karlsson (ers. Annette Forsblom)
Thomas Svedberg (ers. Patrick Nyholm)
Danica Vihinen (ers. Cecilia Björkskog)

 

Finskspråkiga utbildningssektionen

Anja Laitimo-Strengell (ers. Timo Selkälä)

 

Social- och hälsovårdsnämnden

Vice ordförande Björn Sundqvist (ers. Anne Sjöström)

Gia Mellin-Kranck (ers. Jarmo Salminen)
Pasi Vehniäinen (ers. Jonas Johansson)

 

Revisionsnämnden

Jarmo Salminen (ers. Magnus Björklund)

Maria Paavola (ers. Carl-Johan Fröberg)
Birgitta Vasara (ers. Robin Flykt)

 

Centralvalsnämnden

1 plats

 

Direktionen för Borgå vatten

Vice ordförande Hans Högström (ers. Anja Laitimo-Strengell)

 

Direktionen för Borgå Lokalservice

Vice ordförande Mats Nyman (ers. Niklas Grönroos)

Laura Ollila (ers. Elisabeth Svaetichin)

 

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa

Antti Ansas (ers. Christian Gustafsson)

 

 

Slutligt förslag till platsfördelning