Borgå SFP lanserade sitt kommunalvalsprogram på valöppningen som ordnades i Kvarnbackens skola förra söndagen. Vi går till val med tesen ”Framåt tillsammans”. Valprogrammet är indelat i sex delområden, med varsitt tema.

Nedan kan du läsa valprogrammets introduktion, vår hälsning till kommunborna. Du kan bekanta dig med valprogrammet i sin helhet här.

 

Kommunalpolitikens viktigaste uppgift är att uppnå resultat som gynnar kommunborna. Som Borgåbo ska du kunna verka och må bra i din kommun. Vare sig du bor i staden, på landsbygden eller i skärgården.

SFP i Borgå bär ett stort ansvar för att goda resultat nås, men vi har inte majoritet för att ensamma kunna fatta beslut. Vi uppnår vår målsättning genom ett gott samarbete med övriga partier och med stadens personal. Genom samarbete kan vi bevara och utveckla välfärdskommunen – också på svenska.

Du kan påverka det som är viktigt för dig genom att rösta på någon av Svenska folkpartiets kandidater.

 

Vårt kommunalvalsprogram