Den allmänpolitiska debatten har börjat med tre minuters inlägg av de delegater som begär om ordet. Vilka ärenden kommer att dominera? Hoppas, att motionerna om ungdomsarbetslösheten debatteras – anser att de hör till de viktigaste bland 36 inlämnade motioner.

 

Allmänpolitiska debatten börjat