Partidagens andakt på söndag morgon är en ljuv stund. Detta år förgylldes tillfället av vackra Borgå domkyrka och att andakten hölls av biskop Vikström.

I andakten tog biskopen utgångsläget från att man alltför lätt skyller ifrån sig och inte alltid påminner sig om att man har ansvar för sin nästa. Adam skyllde på Eva -och kanske lite på Gud som sänt honom just denna kvinna? –  och Eva skyllde i sin tur på ormen. När Kain dräpte sin bror undrade han ”skulle jag bära ansvar över honom?”.

Kärleken till sin nästa, ansvar för sina närmaste var det bud som biskopen ville understryka att är grunden för politiskt arbete.

Traditionen att partiets presidium leder sällskapet till hjältegravarna och lägger ner en krans där, är en tradition som bör bibehållas.

image

 

 

Christel Liljeström

Borgå domkyrka