Från vår SFP-lokalavdelning Munksnejden är vi fem personer som kommer med i egenskap av delegater. Detta är ett tydligt bevis på att det finns ett stort, brinnande intresse för politik bland aktiva medlemmar. De som inte är delegater från lokalavd. (2 st), så har kommit med från bl.a. kvinnoförbundet m.m. Kan det finnas bättre utgångspunkt inför en partidag, än när många, många flera vill delta än vad det finns delegatplatser oberoende av att lokalavd. endast bidrar med 20 €/delegat (var och en står för resor, logi, supén).

Bra utgångsläge