Partidagen 2013 ser ett förnyat koncept, med mer politik och mindre byråkrati. Mer diskussion och mindre gummistämpel. Mer åsikter, argument och förbättrande av världen.

Idén är utmärkt. Nu är det upp till delegaterna att ta denna förnyelse på allvar, och faktiskt göra politik.

SU förväntar sig kloka, modiga och förnyande beslut av denna förnyade partidag.

Precis som partiordförande efterlyste i sitt inledningstal.

Den nya partidagen