Debatten hettade till • förstår inte riktigt allt vad det handlade om, men frågan gällde KSSR – Kommunreform och social- och hälsovårdsreform. En av de största frågorna på agendan. Hoppas, att man kommer till gemensamma lösningar förr eller senare på kommunal- och riksplan.

 

Eva S. Lassus-Paavolainen

Het debatt