Den senaste tiden har mycket av debatten i samhället handlat om vår framtida välfärd och dess utmaningar. Det talas mycket om hur den framtida välfärden ska se ut och vad vi kommer att kunna erbjuda, eller inte erbjuda, med de ekonomiska resurser vi har. Jag ser det så att vi även fortsättningsvis kommer att kunna ha råd att erbjuda en god service med hög kvalitet, det handlar bara om hur vi hushåller med resurserna och att vi vågar ta oss an debatten utifrån nya perspektiv.

Den offentliga sektorns främsta uppdrag i samhället är att trygga välfärden och erbjuda en god service till medborgarna, vare sig det handlar om barnomsorg, utbildning eller äldreomsorg. Tendensen i samhället är dock den att det offentliga mer och mer har börjat skapa jobb som ett medel för att öka välfärden.
Visserligen är det bra att vi exempelvis har satsat på nystartsjobb som en del i att få människor i arbete snarare än i bidragssystemet, men det är inte den rätta vägen att gå i ett långsiktigt perspektiv. Man kan inte skapa jobb bara för att ge människor arbete. Det blir en ohållbar och forcerad konstruktion som inte får effekter i det långa loppet.

Näringslivets tillväxt är lika med bättre välfärd!