Wow vilken inledning! Lucia 2012 Hanna Lönnroth intog flygeln, sjöng och fick oss alla att njuta. Så ska Skyfall låta! Då vi nu berör vädret så kan jag konstatera att solen skiner och temperaturen stiger alldeles som sig bör under partidagsveckoslutet.

Partiordförande Haglund höll en superb inledning. Mig värmde det naturligtvis att han utgående från kommunalvalets resultat lyfte fram Utsjoki. Mitt special hjärtebarn under kampanjen. Calle uttalade därtill hälsningen ”samernas sak är vår sak” väldigt trovärdigt på samiska.

”SFP är alltid med då stora linjer dras för framtiden. Att göra Finland bättre är vår uppgift. ” citat Haglund.

Öppnat