Andreas Elfving ser till att partidagens gäster förstår de politiska inläggen. Så sprids budskapet bäst. 10 gäster behöver tolkningen till engelska. Servicen fungerar!
Andreas Elfving ser till att partidagens gäster förstår de politiska inläggen. Så sprids budskapet bäst. 10 gäster behöver tolkningen till engelska. Servicen fungerar!
Simultantolkning