Borgå stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter som väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Stadsfullmäktige sammanträder till möte i allmänhet den sista onsdagen i månaden.

Fullmäktigemötena är offentliga och öppna för allmänheten. Kom gärna på plats och följ med ett möte. Mötena hålls i stadshuset i Borgå, Stadshusgatan 9, 06100 Borgå. Du kan också följa med mötena hemifrån då de webbsänds i realtid.

SFP har 16 av stadsfullmäktiges 51 mandat. Som fullmäktigeordförande fungerar Mikaela Nylander. SFP:s fullmäktigegrupp leds av Pehr Sveholm och som vice ordförande fungerar Anders Rosengren. Catharina von Schoultz agerar som sekreterare.

Gruppförhandlarna är förutom ordförandena Berndt Långvik, Ulf Backman och Janette Englund.

 

Fullmäktigeordförande

Gruppordförande

NylanderMikaela

Mikaela Nylander, riksdagsledamot

mikaela.nylander(at)riksdagen.fi
050 511 3029
SveholmPehr

Pehr Sveholm, förvaltningsdirektör

pehr.sveholm(at)pp.inet.fi
0400 717 927

Övriga ledamöter

AnsasAntti

Ansas Antti, ekon. kand / företagare

040 744 9535
antti.ansas(at)gmail.com
BackmanUlf

Backman Ulf, bostadschef / freelanceredaktör

040 501 5409
ulf.backman(at)porvoo.fi
BlomqvistTorbjörn

Blomqvist Torbjörn, pol. kand / försäljningsdirektör

0400 215205
toba(at)pp.inet.fi
EnglundJanette

Englund Janette, försäljningschef

050 366 8229
janette.englund(at)porvoo.fi
KarénLaura

Karén Laura, kulturproducent

040 566 9912
laura.karen(at)pp.inet.fi
LindgårdStina

Lindgård Stina, präst / arbetshandledare

0400-438854
stina.lindgard(at)pp.inet.fi
LundBodil

Lund Bodil, fil. mag / lektor

050 346 8898
bodil.lund(at)elisanet.fi
LångvikBerndt

Långvik Berndt, vicehäradshövding

050 62 315
berndt.langvik(at)elisanet.fi
NyholmPatrick

Nyholm Patrick, handledare

0400 108 806
patrick.nyholm(at)gmail.com
NymanMats

Nyman Mats, pol. mag / chef för samhällsfrågor

050 328 1236
mats.nyman(at)akava.fi
PynnönenKristel

Pynnönen Kristel, jurist

040 579 6978
kristel.pynnonen(at)kiinteistoliitto.fi
RosengrenAnders

Rosengren Anders, lantbrukare / agrolog

0400 487 743
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
vonSchoultzCatharina

von Schoultz Catharina, ekon. mag

0400 811 588
catharina.vonschoultz(at)gmail.com
SundqvistBjörn

Sundqvist Björn, disponent

0400 444 393
bjorn.sundqvist(at)eknos.fi