SFP har 5 av stadsstyrelsens 13 mandat. Som vice ordförande fungerar Johan Söderberg. De övriga medlemmarna är Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Anders Rosengren och Pehr Sveholm. Utöver medlemmarna har även fullmäktigeordförande Mikaela Nylander närvaro- och yttranderätt på stadsstyrelsens möten.

 

Första viceordförande

Söderberg Johan 2017


Johan Söderberg

040 581 7552
johan.soderbergs(at)yahoo.fi
Björn Sundqvist
0400 444 393
bjorn.e.sundqvist(at)gmail.com

Medlemmar

Rosengren Anders 2017

Anders Rosengren

0400 487 743
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
Sveholm Pehr 2017

Pehr Sveholm

0400 717 927
pehr.sveholm(at)pp.inet.fi
Christer Andersson
0400 436 090
christer.andersson(at)pp.inet.fi
Patrik Björkman
0400 717 927
patrik.bjorkman(at)bbkuljetus.fi
Lund Bodil 2017

Bodil Lund

050 346 8898
bodil.lund(at)elisanet.fi
Blomqvist Elin 2017

Elin Blomqvist-Valtonen

040 775 3040
elin(at)elinblomqvist.fi
Laura Karen
040 566 9912
laura.karen(at)pp.inet.fi
Hanna Lönnfors
050 574 3532
hanna.lonnfors(at)gmail.com