SFP i Borgå norra byar

Norra byarna är väl företrätt i stadens förtroendeorgan. Norra byarna är representerade i stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadsutvecklingsnämnden och i revisionsnämnden.

Med representanter i stadsstyrelsen och stadsutvecklingsnämnden har SFP i Borgå norra byar goda förutsättningar att fortsätta påverka beslut och myndigheter i ärenden som berör vårt område.

 

Vi har till exempel engagerat oss i frågor om planläggning på landsbygden, vägbelysning och ekologiska mattvättar. Vi ska också fortsätta stödja Saxby skola fram till den slutliga nedläggningen.

Styrelsen 2018

 

Ordförande

Maj-Louise Wilkman
majlouise.wilkman(at)gmail.com

040 732 7629

Viceordförande

Torvald Ottosson

040 594 5846

Sekreterare

Pehr Sveholm

0400 717 927

Medlemmar

Maria Henttala

Gunilla Träskelin

Sara Wärnström