top of page

Bolagsstyrelser och affärsverk
 

Borgå Energi

Styrelsen för Borgå Energi har i aktiebolagslagen stadgade uppgifter och ska därtill följa stadens koncerndirektiv och se till att bolaget når upp till de målsättningar som fastställs i ägarens, Borgå stads ekonomiplan. Viktigast är att bevara bolagets värde, trygga utbetalning av dividend mm till ägaren och se till att bolagets gröna profil stärks. Styrelsen består av 5-7 medlemmar varav SFP innehar två platser. Under normalår sammanträder styrelsen ca 10 gånger.

 Mandatperioden 2021-2025

Ordförande: Johan Söderberg

Styrelsemedlem: Kristel Pynnönen

Direktionen för affärsverket Borgå Vatten

Direktionen för Borgå vatten sammanträder ca. sex gånger om året.

SFP har två av direktionens fem mandat. 

 Mandatperioden 2021-2025

Viceordförande: Oscar Lökfors, Suppleant: Mikael Ahlfors

Medlem: Kristina Särkkä, Suppelant: Frida Tavastila

Direktionen för affärsverket Borgå Lokalservice

Direktionen för Borgå lokalservice behandlar bland annat skötseln av Borgås lokaler och skolmat.

Direktionen sammanträder i regel vid behov.

SFP har ett av direktionens fem mandat. 

 Mandatperioden 2021-2025

Medlem: Christer Andersson, Suppelant: Peter af Björksten

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa bevakar stadens personals arbetshälsa. Direktionen sammanträder i regel vid behov.

SFP har ett av direktionens fem mandat. 

 Mandatperioden 2021-2025

Medlem: Jaqueline Utujije-Habiyakare, Suppleant: Ingalill Tuomolin

A-bolagen

A-bolagen är en koncern, vars huvudägare är Borgå stad och vars verksamhet går ut på att hyra ut och bygga hyresbostäder. Koncernen har både aravabostäder och fritt finansierade hyresbostäder.

Mandatperioden 2021-2025

Viceordförande: Pehr Sveholm

Event Factory

Event Factory ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av Konstfabrikens mötes- och evenemangsutrymmen.

Aktiebolaget fungerar under namnet Konstfabriken.

Mandatperioden 2021-2025

Viceordförande: Pia Sågbom

Akan

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Skolan ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin (48%), Borgå stad (38%), Sibbo kommun (12%) och föreningen Minnesvårdarna (2%).

Mandatperioden 2021-2025

Ordförande: Torbjörn Blomqvist

Medlem: Bodil Lund

Careeria

Careeria utbildar unga och vuxna, på finska, svenska och engelska. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträst och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och hufvudstadsregionen. Virtuellt betjänar Careeria hela landet.

Mandatperioden 2021-2025

Medlem: Sofia Antman

Medlem: Hilding Mattsson

Kokonhallen Ab
 

Mandatperioden 2021-2025

Ordförande: Ron Liljendal

Medlem: Malin Havila

bottom of page