Välfärdsområdesvalet 2022

Från och med 2023 kommer social - och hälsovården samt räddningsväsendet att skötas av välfärdsområden. Borgå är den del av Östra Nylands välfärdsområde som består av Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Området styrs av ett fullmäktige som väljs genom allmänna val 23.01.2022. Tanken med reformen är att garantera tillgången på jämlik service för alla.

Vill du vara med och garantera en god vård i framtiden? Ställ upp som kandidat!

För mera information och anmälan om intresse kontakta sfpiborga@gmail.com

IMG_6496.JPG