stadsfullmäktige

Borgå stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter som väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Stadsfullmäktige sammanträder till möte i allmänhet den sista onsdagen i månaden.

Fullmäktigemötena är offentliga och öppna för allmänheten. Kom gärna på plats och följ med ett möte. Mötena hålls i stadshuset i Borgå, Stadshusgatan 9, 06100 Borgå. Du kan också följa med mötena hemifrån då de webbsänds i realtid.

SFP har 16 av stadsfullmäktiges 51 mandat. Som fullmäktigeordförande fungerar Mikaela Nylander. SFP:s fullmäktigegrupp leds av Pehr Sveholm och som vice ordförande fungerar Anders Rosengren. Catharina von Schoultz agerar som sekreterare.

Andersson Christer_1.jpg

Christer Andersson

0400 436 090

christer.andersson(at)pp.inet.fi

Blomqvist Elin_3.jpg

Elin Blomqvist-Valtonen

040 775 3040

elin(at)elinblomqvist.fi

Karén Laura_1.jpg

Laura Karén

040 566 9912

laura.karen(at)pp.inet.fi

Bodil Lund.jpg

Bodil Lund

050 346 8898

bodil.lund(at)elisanet.fi

Mellin-Kranck Gia_1.jpg

Gia Mellin-Kranck

040 543 1983

gia.mellin-kranck(at)hotmail.com

Pynnönen_Kristel_2.jpg

Kristel Pynnönen

040 579 6978

kristel.pynnonen(at)kiinteistoliitto.fi

Sundqvist_Björn_1.jpg

Björn Sundqvist

0400 444 393

bjorn.e.sundqvist(at)gmail.com

Johan Söderberg

040 581 7552

johan.soderberg(at)yahoo.fi

Björkman_Patrik_2.jpg

Patrik Björkman

040 564 4496

patrik.bjorkman(at)bbkuljetus.fi

Mats Nyman.jpg

Mats Nyman

Kulju Mikael_2.jpg

Mikael Kulju

050 531 2602

mickikulju(at)gmail.com

Lönnfors Hanna_2.jpg

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors(at)gmail.com

Nylander Mikaela.jpg

Mikaela Nylander

040

mikaela.nylander(at)riksdagen.fi

Fullmäktigeordförande

Rosengren Anders_2.jpg

Anders Rosengren

0400 487 743
anders.rosengren(at)pp.inet.fi

 

Sveholm Pehr_1.jpg

Pehr Sveholm

0400 717 927

pehr.sveholm(at)pp.inet.fi

von Schoultz Catharina_2.jpg

Catharina von Schoultz

0400 811 588

catharina.vonschoultz(at)gmail.com