stadsfullmäktige

Borgå stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter som väljs i kommunalvalet vart fjärde år. Stadsfullmäktige sammanträder till möte i allmänhet den sista onsdagen i månaden.

Fullmäktigemötena är offentliga och öppna för allmänheten. Kom gärna på plats och följ med ett möte. Mötena hålls i stadshuset i Borgå, Stadshusgatan 9, 06100 Borgå. Du kan också följa med mötena hemifrån då de webbsänds i realtid.

SFP har 16 av stadsfullmäktiges 51 mandat. Som fullmäktigeordförande fungerar Mikaela Nylander. SFP:s fullmäktigegrupp leds av Pehr Sveholm och som vice ordförande fungerar Anders Rosengren. Catharina von Schoultz agerar som sekreterare.

Christer Andersson

0400 436 090

christer.andersson(at)pp.inet.fi

Elin Blomqvist-Valtonen

040 775 3040

elin(at)elinblomqvist.fi

Laura Karén

040 566 9912

laura.karen(at)pp.inet.fi

Bodil Lund

050 346 8898

bodil.lund(at)elisanet.fi

Gia Mellin-Kranck

040 543 1983

gia.mellin-kranck(at)hotmail.com

Kristel Pynnönen

040 579 6978

kristel.pynnonen(at)kiinteistoliitto.fi

Björn Sundqvist

0400 444 393

bjorn.e.sundqvist(at)gmail.com

Johan Söderberg

040 581 7552

johan.soderberg(at)yahoo.fi

Patrik Björkman

040 564 4496

patrik.bjorkman(at)bbkuljetus.fi

Mats Nyman

Mikael Kulju

050 531 2602

mickikulju(at)gmail.com

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors(at)gmail.com

Mikaela Nylander

040

mikaela.nylander(at)riksdagen.fi

Fullmäktigeordförande

Anders Rosengren

0400 487 743
anders.rosengren(at)pp.inet.fi

 

Pehr Sveholm

0400 717 927

pehr.sveholm(at)pp.inet.fi

Catharina von Schoultz

0400 811 588

catharina.vonschoultz(at)gmail.com

Copyright © 2021 SFP i Borgå – Porvoon RKP