SFP i östra Borgå

Sfp i östra Borgå r. f.  jobbar för en levande landsbygd.

Vi gör insatser för byarnas föreningar och väglag. Aktiviteter på Postbacken som är belägen i Illby, förenar byarna på sommaren med sin teater och andra arrangemang.

 

Vi vill  också gärna  se att skolor och daghem finns nära invånarna.

 

En levande landsbygd bör ha företagare, som  ger service och sysselsätter folk. 

 

Äldre omsorgen och hemvården är viktig kommunal service.

Styrelsen 2021

 

Ordförande

Annette Forsblom

annette.forsblom@pp.inet.fi

Viceordförande

Elena Makarova

Sekreterare

Robert Holmberg

 

Kassör

Anders Rosengren

anders.rosengren@pp.inet.fi

Medlemmar

Christel Forsman

Lars-Johan Nyholm

Nina Samlihan

Postbacken
Postbacken

press to zoom
Postbacken
Postbacken

press to zoom
1/1