SFP i östra Borgå

SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och vår lokalavdelning strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen.

 

Tanken är att vi tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör vårt område.

 

För vår lokalavdelning är våra invånare och våra invånares synpunkter viktiga. Genom ert stöd kan lokalavdelningen bättre bevaka glesbygden och de svenska intressena. Lokalavdelningen arrangerar olika aktiviteter och evenemang och via dem kommer ni lätt i kontakt med dem som fattar besluten.

Styrelsen 2019

 

Ordförande

Annette Forsblom
 

annette.forsblom(at)pp.inet.fi

Viceordförande

Elena Makarova

Sekreterare

Robert Holmberg

 

Kassör

Anders Rosengren

0400 487 743

anders.rosengren(at)pp.inet.fi

Medlemmar

Christel Forsman

Lars-Johan Nyholm

Bernt Olin

Nina Samlihan

Sara Tallsten