SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård

SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och vår lokalavdelning strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen.

 

Tanken är att vi tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör vårt område.

 

För vår lokalavdelning är våra invånare och våra invånares synpunkter viktiga. Genom ert stöd kan lokalavdelningen bättre bevaka glesbygden och de svenska intressena. Lokalavdelningen arrangerar olika aktiviteter och evenemang och via dem kommer ni lätt i kontakt med dem som fattar besluten.

Styrelsen 2021

 

Ordförande och medlemssekreterare

Christian Gustafsson
christian.r.gustafsson@gmail.com

040 592 6301

Viceordförande

Bo-Johan Johansson

Sekreterare

Katri Johansson

 

Medlemmar

Christer Andersson

Sofia Antman

Stefan Fagerström

Stefan Grönqvist

Kristel Pynnönen

Pia Sågbom

 

Kassör

utanför styrelsen

Äggskär
Äggskär

press to zoom
pellingefärjan
pellingefärjan

press to zoom
skärgårdsbord
skärgårdsbord

press to zoom
Äggskär
Äggskär

press to zoom
1/7