top of page

SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård

SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och vår lokalavdelning strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen.

 

Tanken är att vi tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör vårt område.

 

För vår lokalavdelning är våra invånare och våra invånares synpunkter viktiga. Genom ert stöd kan lokalavdelningen bättre bevaka glesbygden och de svenska intressena. Lokalavdelningen arrangerar olika aktiviteter och evenemang och via dem kommer ni lätt i kontakt med dem som fattar besluten.

Styrelsen 2022

 

Ordförande och medlemssekreterare

Pia Sågbom

pia.sagbom@gmail.com

Viceordförande

Bo-Johan Johansson

Sekreterare

Katri Johansson

 

Medlemmar

Stefan Grönqvist

Kristel Pynnönen

Christer Andersson

Valter Nyholm

 

Kassör

Robert Andersson

bottom of page