SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård

SFP i södra Borgå glesbygd och skärgård verkar som namnet säger i Borgå glesbygd och skärgård och vår lokalavdelning strävar efter att bevaka glesbygdens och skärgårdens invånares intressen.

 

Tanken är att vi tillsammans bättre skall kunna påverka i ärenden och frågor som berör vårt område.

 

För vår lokalavdelning är våra invånare och våra invånares synpunkter viktiga. Genom ert stöd kan lokalavdelningen bättre bevaka glesbygden och de svenska intressena. Lokalavdelningen arrangerar olika aktiviteter och evenemang och via dem kommer ni lätt i kontakt med dem som fattar besluten.

Styrelsen 2018

 

Ordförande

Christian Gustafsson, Vålax
christian.r.gustafsson(at)gmail.com

040 592 6301

Viceordförande

Bo-Johan Johansson, Tirmo

 

Sekreterare

Janette Englund, Pellinge

 

Medlemmar

Mats Julin, Emsalö

Kristel Pynnönen, Ebbo

Christer Andersson, Pellinge

Lise-Lott Bäckström, Vessö

Sofia Antman, Kråkö

Anne Grönqvist, Vålax

Bettina Lindfors, Vessö

 

Kassör

Stefan Grönqvist, Grännäs