top of page

Kvinnoförbundet i Borgå

Kvinnoförbundet i Borgåbygden är en lokalavdelning till nationella Svenska Kvinnoförbundet. Lokalavdelningen i Borgå arbetar för jämställdhet i kommunen. Lokalavdelningen är också med i Borgå SFP kommunorganisation. 

Du är varmt välkommen med i verksamheten!

Styrelsen 2023

 

Ordförande

Emilia Mattsson Nortamo emilia.m.nortamo@gmail.com

Viceordförande

Annette Forsblom

 

Sekreterare

Britt Nyfors

Kassör utanför styrelsen

Heidi Antti-Lindholm

Medlemsansvarig

Malin Lönnroth

Medlemmar

Veera Jalava 

Nina Samlihan

Tina Väyrynen

Valprogram_budskapsbilder25.png
bottom of page