Pressmeddelanden

11.8.2021

 

SFP i Borgås fullmäktigegrupp har i kväll sammanträtt för att konstituera sig. Till gruppordförande valdes ped.mag. och tidigare bildningsdirektör Hilding Mattsson medan den nya fullmäktigeledamoten Emilia Mattsson valdes till viceordförande. Hanna Lönnfors återvaldes till sekreterare.

 

Tilläggsinformation

Hilding Mattsson tel. 0408334495