Under fliken "våra politiker" hittar du SFP:s förtroendevalda i Borgå

Välkommen att bekanta dig med Svenska folkpartiet i Borgåbygden - Vi jobbar tillsammans för vårt gemensamma väl