SFP i västra Borgå

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå västra byar följer med utvecklingen i de skolor som rör våra barn och unga, i första hand bildningscentren i Hindhår resp. Kullo.

Vi slår vakt om trafiksäkerheten för skolbarnen och bevakar den svenskspråkiga servicen i bygden.


Vi följer aktivt med planläggningen som berör vårt verksamhetsområde.

​Vi håller årligen kontakt med medlemmarna via medlemsbrev och önskar att medlemmarna skulle närma oss i styrelsen personligen, per telefon eller via e-post.

​Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med för att arbeta för Borgå västra byars bästa!

Styrelsen

Styrelsen 2019

 

Ordförande

Johan Söderberg
040 581 7552

johan.soderbergs(at)yahoo.fi

Kassör

Stefan Lindqvist

Medlemmar

Hanna Lönnfors (viceordförande)

Laura Karén

Anne Sjöström (sekreterare)