SFP i västra Borgå

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå västra byar strävar till att följa med utvecklingen i de skolor som rör våra barn och unga, slå vakt om trafiksäkerheten och den svenskspråkiga servicen (bla åldringsvården/hemservicen för våra seniorer i bygden). Ytterligare målsättningar är att nå en lösning för avloppssituationen, samt att aktivt påverka att en delgeneralplan utformas. Vi vill även aktivt motarbeta planerna på ett flygfält i detta område.

Vi håller årligen kontakt med medlemmarna via medlemsbrev och önskar att medlemmarna skulle närma oss i styrelsen personligen, per telefon eller via e-post.

Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med för att arbeta för Borgå västra byars bästa!

Styrelsen 2018

 

Ordförande

Johan Söderberg
040 581 7552

johan.soderberg(at)yahoo.fi

Kassör

Stefan Lindqvist

Medlemmar

Carl Björkman

Markus Johansson

Laura Karén

Inger Sandberg

Anne Sjöström

1/1