top of page

SFP i västra Borgå

Svenska Folkpartiets lokalavdelning i Borgå västra byar följer med utvecklingen i de skolor som rör våra barn och unga, i första hand bildningscentren i Hindhår resp. Kullo.

Vi slår vakt om trafiksäkerheten för skolbarnen och bevakar den svenskspråkiga servicen i bygden.


Vi följer aktivt med planläggningen som berör vårt verksamhetsområde.

​Vi håller årligen kontakt med medlemmarna via medlemsbrev och önskar att medlemmarna skulle närma oss i styrelsen personligen, per telefon eller via e-post.

​Nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna med för att arbeta för Borgå västra byars bästa!

Styrelsen

Styrelsen 2021

 

Ordförande

Hanna Lönnfors

hanna.lonnfors@gmail.com

Vice ordförande

Desiré Nymark

Sekreterare

Laura Karén

Medlemmar

Anna Johansson

Kristina Lönnfors

Kassör

Johan Söderberg

bottom of page