Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Som medlem kan du kandidera i val, delta i våra utbildningar och påverka vår politik. Du får organisationserfarenheter och kan knyta spännande nya kontakter. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Vi uppskattar din insats oberoende om du är stödande medlem eller aktivist.

Bli medlem