Kommunorganisationen

I kommunorganisationen är kommunens samtliga lokalavdelningar, kvinnoförbundet och Svensk Ungdom representerade.

Kommunorganisationen handhar och tar initiativ i ärenden som berör samtliga ovan nämnda medlemsföreningar.

Till de största uppgifterna hör att koordinera medlemsföreningarnas verksamhet i samband med politiska val.

Styrelsen 2020

 

Ordförande

Elin Blomqvist-Valtonen (centrum)

040 775 3040
elin(at)elinblomqvist.fi

 

Sekreterare

Johan Söderberg (västra)
040 851 7552

johan.soderbergs(at)yahoo.fi

Ordinarie medlemmar

Sebastian Ekblom (centrum)

Niklas Grönroos (centrum)

John Pelkonen (centrum)                           Christer Andersson (södra)  

Kristel Pynnönen (södra)                           

Christian Gustafsson (södra)

Johan Söderberg (västra)

Annette Forsblom (östra) 

Anne Sjöström (kvinnoförbundet)

ersättare

Thorbjörn Blomqvist

Ingalill Tuomolin

Stina Lähde

Valter Nyholm

Sofia Antman

Bo-Johan Johansson

Hanna Lönnfors

Anders Rosengren

Catharina von Schoultz

 

Viceordförande

Sebastian Ekblom (centrum)

040 525 7354

sebastian.ekblom(at)gmail.com

Kassör

Anders Rosengren (östra)

0400 487 743
anders.rosengren(at)pp.inet.fi

Ta gärna kontakt ifall det är något du tror att vi kunde göra för dig eller om du är intresserad av att engagera dig i samhälleliga frågor och vill bli medlem i organisationen