Kommunorganisationen

I kommunorganisationen är kommunens samtliga lokalavdelningar, kvinnoförbundet och Svensk Ungdom representerade.

Kommunorganisationen handhar och tar initiativ i ärenden som berör samtliga ovan nämnda medlemsföreningar.

Till de största uppgifterna hör att koordinera medlemsföreningarnas verksamhet i samband med politiska val.

Kommunorganisationens e-post: sfpiborga@gmail.com

Styrelsen 2021

 

Ordförande

Elin Blomqvist-Valtonen (centrum)

040 775 3040
elin@elinblomqvist.fi

 

Sekreterare

Johan Söderberg (västra)
040 851 7552

johan.soderbergs@yahoo.fi

Ordinarie medlemmar

Sebastian Ekblom (centrum)

Elin Andersson (centrum)

Emilia Mattsson (centrum)                         Christer Andersson (södra)  

Kristel Pynnönen (södra)                           

Christian Gustafsson (södra)

Johan Söderberg (västra)

Annette Forsblom (östra) 

Desiré Nymark (kvinnoförbundet)

ersättare

Niklas Grönroos

Stina Lähde

Ingalill Tuomolin

Valter Nyholm

Sofia Antman

Bo-Johan Johansson

Hanna Lönnfors

Anders Rosengren

Malin Lönnroth

 

Viceordförande

Sebastian Ekblom (centrum)

040 525 7354

sebastian.ekblom@gmail.com

Kassör

Anders Rosengren (östra)

0400 487 743
anders.rosengren@pp.inet.fi

ballonger
ballonger

press to zoom
kampanj
kampanj

press to zoom
pride
pride

press to zoom
ballonger
ballonger

press to zoom
1/4

Ta gärna kontakt ifall det är något du tror att vi kunde göra för dig eller om du är intresserad av att engagera dig i samhälleliga frågor och vill bli medlem i organisationen