top of page

Kommunorganisationen

I kommunorganisationen är kommunens samtliga lokalavdelningar, kvinnoförbundet och Svensk Ungdom representerade.

Kommunorganisationen handhar och tar initiativ i ärenden som berör samtliga ovan nämnda medlemsföreningar.

Till de största uppgifterna hör att koordinera medlemsföreningarnas verksamhet i samband med politiska val.

Styrelsen 2024

 

Ordförande

Elin Andersson

elin.ea.andersson@gmail.com

+358 40 8498961

 

Sekreterare

Malin Lönnroth

 

Viceordförande

Sebastian Ekholm

Kassör

Johan Söderberg

Ordinarie medlemmar

Sebastian Ekblom (centrum)

Niklas Grönroos (centrum)

Tea Svärd-Eriksson (centrum)                   Christer Andersson (södra)  

Kristel Pynnönen (södra)                           

Pia Sågbom (södra)

Johan Söderberg (västra)

Annette Forsblom (östra) 

Malin Lönnroth (kvinnoförbundet)

Ersättare

Stina Lähde

Ingalill Tuomolin

Maj-Louise Wilkman

Valter Nyholm

Sofia Antman

Bo-Johan Johansson

Hanna Lönnfors

Tove Munkberg

Ta gärna kontakt ifall det är något du tror att vi kunde göra för dig eller om du är intresserad av att engagera dig i samhälleliga frågor och vill bli medlem i organisationen

bottom of page