top of page

Kommunorganisationen

I kommunorganisationen är kommunens samtliga lokalavdelningar, kvinnoförbundet och Svensk Ungdom representerade.

Kommunorganisationen handhar och tar initiativ i ärenden som berör samtliga ovan nämnda medlemsföreningar.

Till de största uppgifterna hör att koordinera medlemsföreningarnas verksamhet i samband med politiska val.

Kommunorganisationens e-post: sfpiborga@gmail.com

Styrelsen 2022

 

Ordförande

Elin Andersson

elin.ea.andersson@gmail.com

+358 40 8498961

 

Sekreterare

Johan Söderberg (västra)
040 851 7552

johan.soderbergs@yahoo.fi

 

Viceordförande

Kassör

Anders Rosengren 

0400 487 743
anders.rosengren@pp.inet.fi

Ordinarie medlemmar

Sebastian Ekblom (centrum)

Niklas Grönroos (centrum)

Tea Svärd-Eriksson (centrum)                   Christer Andersson (södra)  

Kristel Pynnönen (södra)                           

Pia Sågbom (södra)

Johan Söderberg (västra)

Annette Forsblom (östra) 

Emilia Mattsson (kvinnoförbundet)

Ersättare

Stina Lähde

Ingalill Tuomolin

Maj-Louise Wilkman

Valter Nyholm

Sofia Antman

Bo-Johan Johansson

Hanna Lönnfors

Tove Munkberg

Desiré Nymark

Ta gärna kontakt ifall det är något du tror att vi kunde göra för dig eller om du är intresserad av att engagera dig i samhälleliga frågor och vill bli medlem i organisationen

bottom of page