top of page

Nämnder och sektioner

Stadsutvecklingsnämnden
 

Stadsutvecklingsnämnden behandlar planläggningsfrågor, näringslivspolitik, tillväxt, stadsutveckling mm. Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag.

SFP har fyra av stadsutvecklingsnämndens 11 mandat.

PynnonenKristel_O1.jpg

Ordförande

Kristel Pynnönen

040 579 6978 

kristel.pynnonen@kuluttajaliitto.fi

Ersättare

Emilia Mattsson Nortamo

MellinKranckGia_O1.jpg

Medlem

Gia Mellin-Kranck

gia.mellin-kranck@hotmail.com

Ersättare

Charlotta Fagerberg

Antman_Sofia_O1.jpg

Medlem

Sofia Antman

040 701 0109 

sofiamansner88@hotmail.com 

Ersättare

Malin Havila

SveholmPehr_O1.jpg

Medlem

Pehr Sveholm

0400 717 927

pehr.sveholm@pp.inet.fi

Ersättare

Patrik Nyholm

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden beslutar om de principer och allmänna anvisningar som följs inom bildningssektorn. Nämnden styr och övervakar bildningsväsendet och sköter dess förvaltning. Kultur- och fritidsfrågor hör även hit.

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad.

SFP har fyr av bildningsnämndens 11 mandat. 

LonnforsHanna_4781.jpg

Ordförande

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors@gmail.com

Ersättare

Rosanna Halttunen

Rosengren_Anders_O2 (1).jpg

Medlem

Anders Rosengren

0400 487 743
anders.rosengren@pp.inet.fi

Ersättare

Ron Liljendal

LonnrothMalin_5033 (3).jpg

Medlem

Malin Lönnroth

Ersättare

Florenta Dushi

vonVehNikolaj_O1.jpg

Medlem

Nikolai von Veh

Ersättare

Daniel Björkhem

Finskspråkiga utbildningssektionen
Fungerar under bildningsnämnden. Möten hålls i regel en gång i månaden på tisdagar. 
Karén Laura_1.jpg

Medlem

Laura Karén

Ersättare

Hanna Lönnfors

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Fungerar under bildningsnämnden. Möten hålls i regel en gång i månaden på tisdagar. 
LonnrothMalin_5033 (3).jpg

Ordförande

Malin Lönnroth

040 596 0808

malin.lonnroth@gmail.com

Ersättare

Annette Forsblom

BjorkhemDaniel_O1.jpg

Medlem

Daniel Björkhem

Ersättare

Tomas Liljeberg

Dushi_Florenta_O1.jpg

Medlem

Florenta Dushi

045 152 0757 

florentadushi@outlook.com

Ersättare

Nicolina Blomander

Livskraftsnämnden

Nämnden behandlar ärenden gällande kultur, företagsamhet, evenemang, sysselsättning och fritid. 

Nämnden sammanträder i regel varje månad.

SFP har tre av livskraftsnämndens 11 mandat.

MattssonEmilia_O1.jpg

Vice-ordförande

Emilia Mattsson Nortamo

0504989950

emilia.m.nortamo@gmail.com

Ersättare

Maria Tina Väyrynen

Hilding_Mattsson_7270_O1.jpg

Medlem

Hilding Mattsson

hilding@pp.inet.fi

Ersättare

Stefan Andersin

Medlem

Charlotta Savin

charlotta.savin1@gmail.com

Ersättare

Jaqueline Utujije-Habiyakare

SavinCharlotta_O1.jpg
Bygg- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden är den byggnadstillsynsmyndighet som avses i 21 § i markanvändnings- och bygglagen och den miljövårdsmyndighet i kommunen som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning,

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad.

SFP har fyra av byggnads- och miljönämndens 11 mandat. 

AnderssonElin_O1.jpg

Ordförande

Elin Andersson

040 845 8961

Ersättare

Nicolina Blomander

Nyholm_Patrick_O1.jpg

Medllem

Patrick Nyholm

patrick.nyholm@gmail.com

Ersättare

Pontus Mattsson

AnderssonChrister_O1.jpg

Medlem

Christer Andersson

0400 436 090

christer.andersson@pp.inet.fi

Ersättare

Niklas Montonen

SågbomPia_O1.jpg

Medlem

Pia Sågbom

Ersättare

Rosanna Halttunen

Centralvalnämnden

Nämnden ansvarar över kommande val och arrangerande av dem. SFP har ett av centralvalnämndens fem mandat.

Metso Kim_1.jpg

Medlem

Kim Metso

kim.metso@it-metso.fi

Revisionsnämnden

Nämnden övervakar och reviderar stadens verksamhet. SFP har två av revisionsnämndens nio mandat.

BohmeFredrik_O1.jpg

Medlem 

Fredrik Böhme 

Ersättare

Andreas Nymark

WilkmanMajLouise_O1.jpg

Medlem 

Maj-Louise Wilkman

040 732 7629

majlouise.wilkman@gmail.com

Ersättare

Heidi Tyyskä

bottom of page