Nämnder

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden beslutar om de principer och allmänna anvisningar som följs inom bildningssektorn. Nämnden styr och övervakar bildningsväsendet och sköter dess förvaltning.

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad.

SFP har 4 av bildningsnämndens 11 mandat. 

Ordförande

Catharina von Schoultz

0400 811 588

catharina.vonschoultz(at)gmail.com

ersättare

Cecilia Björkskog

Ledamot

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors(at)gmail.com

ersättare

Emilia Mattsson

050 498 9950

emilia.mattsson(at)elisanet.fi

Ledamot

Mikael Kulju

050 531 2602

mickikulju(at)gmail.com

ersättare

Henrik Nymalm

Ledamot

Thomas Svedberg

040 838 5307

thomas.svedberg(at)teknos.fi

ersättare

Magnus Björklund

magnus.bjorklund(at)elisanet.fi

Finskspråkiga utbildningssektionen

Ledamot

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors(at)gmail.com

ersättare

Anja Laitimo-Strengell

Svenskspråkiga utbildningssektionen

Ordförande

Mikael Kulju

050 531 2602

mickikulju(at)gmail.com

ersättare

Ron Liljendal

Ledamot

Paola Dadda

paoladadda(at)gmail.com

ersättare

Annette Forsblom

Ledamot

Sofia Antman

040 701 0109

sofia.mansner88(at)hotmail.com

ersättare

Katinka von Kraemer

Ledamot

Emilia Mattsson

050 498 9950

emilia.mattsson(at)elisanet.fi

ersättare

Liselott Österman

Borgå regionala avfallsnämnd

Borgå regionala avfallsnämnd fungerar som Borgå stads samt Askola, Borgnäs, Lovisa och Sibbo kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet.

SFP har 3 av bildningsnämndens 11 mandat. Av dessa 3 mandat har SFP i Borgånejden 2 mandat.

Ordförande

Elin Andersson

040 845 8961

elin.andersson(at)kvinnoforbundet.fi

ersättare

Mikael Kulju

050 531 2602

mickikulju(at)gmail.com

Ledamot

Patrick Nyholm

patrick.nyholm(at)gmail.com

ersättare

Maria Väyrynen

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden är den byggnadstillsynsmyndighet som avses i 21 § i markanvändnings- och bygglagen och den miljövårdsmyndighet i kommunen som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning,

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i regel en gång per månad.

SFP har 3 av byggnads- och miljönämndens 11 mandat. 

Ordförande

Elisabeth Svaetichin

elisabeth.svaetichin(at)gmail.com

ersättare

Marina Uddström

Ledamot

Patrick Nyholm

patrick.nyholm(at)gmail.com

ersättare

Niklas Grönroos

niklas.gronroos@nic.fi

Ledamot

Frida Sigfrids

040 591 0874

frida-s(at)live.se

ersättare

Sara Tallsten

Centralvalnämnden

SFP har 1 av centralvalnämndens 5 mandat.

Metso Kim_1.jpg

Ledamot

Kim Metso

kim.metso(at)it-metso.fi

Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Räddningsnämnden sammanträder i regel tredja tisdagen i månaden

SFP har 2 av räddningsnämndens 8 mandat. Av dessa 2 mandat har SFP i Borgånejden 1 mandat.

Björkman_Patrik_2.jpg

Ordförande

Patrik Björkman

ersättare

Malin Häggqvist

Revisionsnämnden

SFP har 2 av rvisionsnämndens 9 mandat.

Lindholm Ulf_3.jpg

Ledamot

Ulf Lindholm

usalindholm(at)gmail.com

ersättare

Mats Rosqvist

Wilkman Maj-Louise_1.jpg

Ledamot

Maj-Louise Wilkman

040 732 7629

majlouise.wilkman(at)gmail.com

ersättare

Janette Englund

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder i regel varje månad

SFP har 4 av social- och hälsovårdsnämndens 11 mandat.

SundqvistBjörn.png

Vice ordförande

Björn Sundqvist

0400 444 393

bjorn.e.sundqvist(at)gmail.com

ersättare

Sebastian Sjöholm

Mellin-Kranck Gia_1.jpg

Ledamot

Gia Mellin-Kranck

040 543 1983

gia.mellin-kranck(at)hotmail.com

ersättare

Anette Forsblom

Sebastian Ekblom.jpg

Ledamot

Sebastian Ekblom

040 525 7354

sebastian.ekblom(at)gmail.com

ersättare

Alexandr Foy

Habiyakare Jacqueline_1.jpg

Ledamot

Jacqueline Utujije-Habiyjakare

050 410 8236

jacqueline.utujije-habiyjakare(at)pp.inet.fi

ersättare

Charlotta Fagerberg

charlotta.fagerberg(at)edu.porvoo.fi

Stadsutvecklingsnämnden

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag

SFP har 4 av stadsutvecklingsnämndens 11 mandat.

Pynnönen_Kristel_2.jpg

Vice ordförande

Kristel Pynnönen

040 579 6978

kristel.pynnonen(at)kiinteistoliitto.fi

ersättare

Sara Tallsten

Björkman_Patrik_2.jpg

Ledamot

Patrik Björkman

040 564 4496

patrik.bjorkman(at)bbkuljetus.fi

ersättare

Pehr Sveholm

0400 717 927

pehr.sveholm(at)pp.inet.fi

Andersson Christer_1.jpg

Ledamot

Christer Andersson

0400 436 090

christer.andersson(at)pp.inet.fi

ersättare

Jerker Grönqvist

Karén Laura_1.jpg

Ledamot

Laura Karén

040 566 9912

laura.karen(at)pp.inet.fi

ersättare

Ingalill Tuomolin