top of page

Borgå centrum

SFP i Borgå Centrum r.f. är den största lokalorganisationen inom Kommunorganisationen för SFP i Borgåbygden.

Föreningens syfte är att i Borgå centrum bevaka invånarnas intressen och medborgerliga rättigheter med hänsyn till modersmål, kultur och ekonomisk situation. Föreningen stöder och följer SFP:s program och verksamhet.

Borgå Centrum håller kontakt med SFP kommunorganisation, fullmäktigegrupp och SFP:s medlemmar i stadsstyrelsen, nämnder och övriga förtroendeorgan.

Vi ordnar också olika aktiviteter för våra medlemmar samt är representerade i partiets aktiviteter på olika plan.

Styrelsen 2022

 

Ordförande

Sebastian Ekblom
sebastian.ekblom@gmail.com

Viceordförande

Tea Svärd-Eriksson

svardtea@gmail.com

 

Sekreterare

Maj-Louise Wilkman
majlouise.wilkman@gmail.com

Kassör (ej styrelsemedlem)

Antti Ansas

antti.ansas@gmail.com

 

Medlemmar

Elin Andersson

Alexandr Foy

Niklas Grönroos

Stina Lähde

John Pelkonen

Ingalill Tuomolin

Ersättare

Anna-Lena Backman 

Torbjörn Blomqvist 

Tina Väyrynen

bottom of page