Borgå centrum

SFP i Borgå Centrum r.f. är den största lokalorganisationen inom Kommunorganisationen för SFP i Borgåbygden.

Föreningens syfte är att i Borgå centrum bevaka invånarnas intressen och medborgerliga rättigheter med hänsyn till modersmål, kultur och ekonomisk situation. Föreningen stöder och följer SFP:s program och verksamhet.

Borgå Centrum håller kontakt med SFP kommunorganisation, fullmäktigegrupp och SFP:s medlemmar i stadsstyrelsen, nämnder och övriga förtroendeorgan.

Vi ordnar också olika aktiviteter för våra medlemmar samt är representerade i partiets aktiviteter på olika plan.

Styrelsen 2019

 

Ordförande

Sebastian Ekblom
sebastian.ekblom(at)gmail.com

Viceordförande

Niklas Grönroos
niklas.gronroos(at)nic.fi

 

Sekreterare

Ulla Öberg
ullaoberg(at)hotmail.com

Sakkunnig medlem ytterom styrelsen

Maj-Louise Wilkman

 

Medlemmar

Torbjörn Blomqvist

Stina Lähde

John Pelkonen

Ingalill Tuomolin

Anna-Lena Backman (suppl.)

Bodil Lund (suppl.)

 

Kassör (ej styrelsemedlem)

Antti Ansas
antti.ansas(at)gmail.com