top of page

Stöd verksamheten

Det enklaste sättet att stöda vår verksamhet är att bli medlem i SFP och därmed stöda SFP:s verksamhet i regionen rent ekonomiskt. Med hjälp av medlemsavgiften finansieras bl.a. valarbetet som är en viktig del av processen att kunna påverka besluten såväl lokalt som nationellt och på EU-nivå.

Om du dessutom är intresserad av att personligen bli delaktig i utformandet av samhället i samklang med SFP:s värderingar så kom med som styrelsemedlem i en av våra lokalavdelningar!

Ställ upp i val!

Om du vill påverka, så kan du börja med att kontakta någon av alla aktiva medlemmar som finns uppräknade här bland våra politiker och höra dig för vad det innebär och på vilket sätt du kan påverka genom att vara engagerad i politiken.

 

Du behöver inte vara rädd för att du inte har tillräckligt med kunskap eller inte är tillräckligt engagerad - alla har vi börjat någonstans och ofta börjar det med ett intresse för att påverka ett ganska begränsat ämne i ens vardag, men ganska fort inser man att det begränsade är en del av en större helhet som man också kan påverka.

Förutom mycket information om hur samhället fungerar, om hur beslutsprocessen ser ut i praktiken och vad dagsläget är inom politiken, så erbjuder Svenska Folkpartiet på mycket samvaro och glädje inom en gemenskap som  sträcker sig över hela Svenskfinland.

Kontakta oss på adressen sfpiborga@gmail.com

bottom of page