stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder och utvecklar staden enligt de mål, planer och beslut som fullmäktige formulerat. Till stadsstyrelsens uppgifter hör att bereda, verkställa och övervaka lagligheten av de beslut som fullmäktige behandlar.

Stadsstyrelsen befogenheter och allmänna uppgifter föreskrivs i kommunallagen. De har preciserats i Borgå stads förvaltningsstadga.

SFP har 5 av stadsstyrelsens 13 mandat. Som vice ordförande fungerar Johan Söderberg. De övriga medlemmarna är Elin Blomqvist-Valtonen, Bodil Lund, Anders Rosengren och Pehr Sveholm. Utöver medlemmarna har även fullmäktigeordförande Mikaela Nylander närvaro- och yttranderätt på stadsstyrelsens möten.

Vice ordförande

Johan Söderberg

040 581 7552

johan.soderberg(at)yahoo.fi

ersättare

Björn Sundqvist

0400 444 393

bjorn.e.sundqvist(at)gmail.com

ledamot

Bodil Lund

050 346 8898

bodil.lund(at)elisanet.fi

ersättare

Laura Karén

040 566 9912

laura.karen(at)pp.inet.fi

ledamot

Elin Blomqvist-Valtonen

040 775 3040

elin(at)elinblomqvist.fi

ersättare

Hanna Lönnfors

050 574 3532

hanna.lonnfors(at)gmail.com

ledamot

Anders Rosengren

050 346 8898

anders.rosengren(at)pp.inet.fi

ersättare

Christer Andersson

0400 436 090

christer.andersson(at)pp.inet.fi

ledamot

Per Sveholm

0400 717 927

per.sveholm(at)pp.inet.fi

ersättare

Patrik Björkman

040 564 4496

patrik.bjorkman(at)bbkuljetus.fi