top of page

Stadsstyrelsen 2021-2025

Stadsstyrelsen leder och utvecklar staden enligt de mål, planer och beslut som fullmäktige formulerat. Till stadsstyrelsens uppgifter hör att bereda, verkställa och övervaka lagligheten av de beslut som fullmäktige behandlar.

Stadsstyrelsen befogenheter och allmänna uppgifter föreskrivs i kommunallagen. De har preciserats i Borgå stads förvaltningsstadga.

SFP har 5 av stadsstyrelsens 13 mandat. Som vice ordförande fungerar Elin Blomqvist-Valtonen. De övriga medlemmarna är Johnny Holmström, Bodil Lund, Frida Sigfrids och Johan Söderberg. Utöver medlemmarna har även fullmäktigeordförande Mikaela Nylander närvaro- och yttranderätt på stadsstyrelsens möten.

BlomqvistValtonenElin_O1.jpg

Vice ordförande

Elin Blomqvist-Valtonen

040 775 3040

elin@elinblomqvist.fi

Ersättare

Emilia Mattsson

LundBodil_O2.jpg

Ledamot

Bodil Lund

050 346 8898

bodil.lund@elisanet.fi

Ersättare

Gia Mellin-Kranck

SoderbergJohan_O1.jpg

Ledamot

Johan Söderberg

040 581 7552

johan.soderbergs@yahoo.fi

Ersättare

Christer Andersson

HolmströmJohnny_O1.jpg

Ledamot

Johnny Holmström

040 489 9811

johnnytolkis@gmail.com

 

Ersättare

Pehr Sveholm

SigfridsFrida_1291.jpg

Ledamot

Frida Sigfrids

040 591 0874

fridasigfrids@gmail.com

Ersättare

Hanna Lönnfors

NylanderMikaela_O1.jpg

Fullmäktiges ordförande

Mikaela Nylander

050 511 3029

mikaela.nylander@gmail.com

Styrelsens koncernsektion:

Medlem: 

Bodil Lund

050 346 8898

bodil.lund@elisanet.fi

Ersättare: Emilia Mattsson Nortamo

bottom of page