Kommande evenemang

Sfp i Borgå centrums Höstlunch på Rafael´s Steakhouse
tisdagen 21.9.2021 klo 12.30.
Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
berättar om Borgå torg och centrums nya planer.
Lunch till självkostnadspris, ingen anmälan behövs.
Välkommen med!