Mingel på torget.

 

SFP i Borgå Centrum r.f. är den största lokalorganisationen inom Kommunorganisationen för SFP i Borgåbygden. Borgå Centrum håller kontakt med SFP fullmäktigegrupp och SFP:s medlemmar i stadsstyrelsen, nämnder och förtroendeorgan. Vi ordnar också olika aktiviteter för våra medlemmar samt är representerade i partiets aktiviteter på olika plan.

 

Välkommen med i verksamheten!
Välkommen med och påverka!

 

Styrelsen 2018

Ta gärna kontakt!

 

Ordförande

Sebastian Ekblom
sebastian.ekblom(a)gmail.com

 

Viceordförande

Niklas Grönroos
niklas.gronroos(a)nic.fi

 

Sekreterare

John Pelkonen
john.pelkonen(a)pp1.inet.fi

 

Medlemmar

Torbjörn Blomqvist

Stina Lähde

Ingalill Tuomolin

Ron Liljendal

Bodil Lund

Hansole Carlsen

 

Kassör (ej styrelse medlem)

Antti Ansas
antti.ansas(a)gmail.com