Bild: YLE

 

 

Allmänt

SFP är representerad i stadens olika förtroendeorgan, bl.a. i fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna samt i koncernbolagens och samfundens styrelser. Platsfördelningen i de olika förtroendeorganen samt stadsfullmäktige  beror på kommunalvalets resultat som ordnas vart fjärde år.  Stadsfullmäktige utser ledamöterna till de olika förtroendeorganen i början av mandatperioden. Ledamöterna i de övriga förtroendeorganen än stadsfullmäktige behöver inte nödvändigtvis vara fullmäktigeledamöter, men nog ha varit uppställda i valet.

 

Kort om fullmäktigegruppen

Fullmäktigegruppen består som namnet säger av de 16 invalda SFP-fullmäktigemedlemmarna. En gång i månaden håller gruppen sitt regelbundna möte på måndagskvällen klockan 18 inför den påföljande onsdagens stadsfullmäktigsammanträde .  Strax före fullmäktige hålls ännu ett gruppmöte där sista läget kollas. Till gruppmötena kallas även de första ersättarna och kommunorganisationens ordförande. Extra gruppmöten arrangeras när situationen så kräver. När så anses påkallat hålles gemensamma rådplägningar med kommunorganisations styrelse. Inför fullmäktige – och även annars vid behov – sammankommer också fullmäktigegruppernas förhandlare. SFP:s förhandlare är Pehr Sveholm, Elin Blomqvist-Valtonen, Anders Rosengren och Johan Söderberg. Gruppmöten och förhandlingar är oavlönade talkojobb för allas vårt bästa i Borgå.