Borgå SFP:s kommunalvalskandidater som har nominerats per 27.09.2020

Andersson Christer 

Andersson Elin

Björkman Patrik

Blomander Nicolina

Blomqvist-Valtonen Elin

Böhme Fredrik

Ekblom Sebastian

Fagerberg Charlotta

Forsblom Annette

Foy Alexandr

Liljendal Ron

Lökfors Oscar

Lönnfors Hanna

Mattsson Pontus

Montonen Niklas

Nieminen Samuli

Pelkonen John

Reijonen Otso

Rosengren Anders

Sigfrids Frida

Sjöström Anne

Sveholm Pehr

Väyrynen Maria

Wilkman Maj-Louise

Kandidatnomineringen pågår t.o.m. 9.3.2021, så det lönar sig att titta in på denna sida alltid nu och då och se vilka namn som har kommit till

Om du själv känner dig manad att kandidera i kommunalvalet 2021, eller vet någon som du tror att skulle kunna vara lämpad för uppdraget kan du anmäla intresse HÄR, så kontaktar vi dig. Du kan också vara i direktkontakt till vår valkoordinator Hanna Lönnfors på adressen hanna.lonnfors(at)gmail.com